Publicaties


Artikelen, oproepen en opiniestukken

1 maart 2024


Input EU Verkiezingsprogramma Adoptiestop

Samen met een aantal andere geadopteerden konden wij via stichting Asian Raisins input geven voor het EU verkiezingsprogramma van Groenlinks-PvdA.


We hebben op 1 maart 2024 in iets meer dan 200 omschreven waarom het adoptiesysteem niet langer houdbaar is en EU-landen moeten hiermee moeten stoppen.


Via de onderstaande link kun je ons ingediende voorstel lezen. 
Learn more

31 januari 2024


Artikel landenselectie nieuw adoptiesysteem 

Nog steeds staan volwassen geadopteerden met lege handen in hun levenslange en vaak slopende zoektocht naar waarheidsvinding, erkenning, genoegdoening en herstel. Fraude bij adoptie is niet strafbaar, wat in strijd is het met VN Joint Statement van 28 september 2022. De Staat der Nederlanden kan geen waarborgen geven dat misstanden 100% worden uitgesloten. Elke adoptie waarbij sprake is van misstanden, betekent de facto dat de Nederlandse overheid bloed aan de handen heeft.Learn more

7 februari 2024


Motie herstel en compensatie voor geadopteerden

Michiel van Nispen van de SP heeft, namens een aantal geadopteerden, een motie ingediend om te pleiten voor budget voor rechtsherstel en compensatie voor volwassen geadopteerden en heeft betoogd dat het onrechtvaardig is hoe wij nu alle kosten zelf moeten dragen om te zoeken en herstellen wat ons ongevraagd is afgenomen en hoe wij stelselmatig worden tegengewerkt door de Staat der Nederlanden in ons proces van waarheidsvinding en rechtsherstel.Learn more

3 februari 2024


Oproep herstelfonds jeugdzorg

Ben jij geadopteerd uit het buitenland en ben jij in Nederland (in de periode 5 mei 1945 - 12 juni 2019) in aanraking gekomen met de jeugdzorg?
Ben je in de jeugdzorg slachtoffer geworden van geweld of dwangarbeid?

We zijn benieuwd of er buitenlands geadopteerden zijn die een aanvraag hebben ingediend voor een schadevergoeding en of deze wel of niet is toegekend.

We willen graag inzicht krijgen of de regeling bekend was bij de groep buitenlands geadopteerden en hoe de aanvragen zijn afgehandeld.


Learn more