Missie


Waar wij voor gaan

Missie


Manifest


Transformative justice is het kader waar vanuit wij werken.

Rechtsherstel voor volwassen geadopteerden


De Commissie Joustra, Minister Sander Dekker en minister Franc Weerwind hebben allemaal erkend dat er geen adoptiesysteem te ontwerpen valt waarbij misstanden (kinderhandel, kinderdiefstal, identiteitsfraude, etc.) volledig zijn uit te sluiten.

Vanuit de gedachte 'elk leven telt', zou de Staat der Nederlanden, bij monde van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, geen systeem in stand moeten houden wat kinderhandel faciliteert en waarbij hele families levenslang getraumatiseerd worden.

Waar adoptie, naar men zegt, ooit is begonnen vanuit de wens om 'kinderen uit de derde wereld' te redden, werd al snel duidelijk dat veel van deze kinderen tijdens het opgroeien bij hun adoptiefamilie, onverwerkt verdriet ervoeren als gevolg van het geadopteerd zijn.

Denk aan discriminatie en racisme, niet weten wie je bent, niet weten waar je vandaan komt en het gevoel dat je er niet toe doet.

Veel van deze gevoelens bleven lange tijd onder de oppervlakte, maar de worsteling was zichtbaar in het gedrag en het levensverloop van de geadopteerde.

Als het de Nederlandse 

instanties echt te doen zou zijn om het welzijn van de kinderen, dan zou het hele verschijnsel van adoptietrauma een veel bepalender plek krijgen in beleidskeuzes.


Helaas moeten we concluderen dat in het speelveld, de belangen van mensen die graag ouders willen worden, doorslaggevend zijn en dat de belangen van de kinderen en de belangen van hun bloedeigen families hieraan ondergeschikt zijn.


De pro-adoptielobby van wens- en adoptieouders heeft het voor elkaar gekregen dat men is gaan geloven dat 'het recht op een kind' bestaat en legitiem is. 

Erkenning


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more

Herstel


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more

Adoptiestop


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Read more

Erkenning


Erkenning is de eerste stap naar herstel

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

Herstel


Herstel is nodig voor heling

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

Adoptiestop


Zodat Nederland niet bijdraagt aan het creëren van nieuwe slachtoffers

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.

SMALL HEADING


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for actually. And here comes a repetition: In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, etc.