Wat wij doen

Elke geadopteerde heeft het recht de persoonlijke geschiedenis en afstamming te kennen. De verantwoordelijke instanties zijn, volgens de VN-resolutie uit 2022, verplicht om hier zoveel mogelijk ondersteuning aan te geven. ARAN strijdt voor het collectief en helpt het individu om op te komen voor zijn of haar rechten.

Onze strategie


Strijd voor het collectief en hulp aan het individu

Politieke lobby


In gesprek met en beïnvloeden van politici en beleidsmakers op het ministerie van Justitie & Veiligheid.Learn more

Opinievorming


Beïnvloeden van de maatschappelijke opinie over adoptie door verhalen te vertellen, onderzoeken te laten doen door journalisten en artikelen te schrijven.


Learn more

Juridische procedures


Klachten- en juridische procedures opstarten voor het collectief tegen instanties die betrokken waren bij adoptie.Learn more

Kennis delen en advies


Het opbouwen van een kennisbank met relevante informatie voor geadopteerden en het ondersteunen en adviseren van geadopteerden in hun zoektocht naar identiteit en bij identiteitsherstel.Learn more

Onze hulp nodig?


Wij kunnen geadopteerden concreet helpen of adviseren bij één van de drie onderstaande onderwerpen 

Zoeken in archieven en tips voor belangengroepen die je helpen zoeken naar je roots.

Kunnen herstellen wat je is afgenomen, toen je daar zelf geen inspraak in kon hebben.

Opkomen voor jezelf door een klacht in te dienen bij instanties die je belemmeren om je rechten uit te oefenen.

Neem contact op voor advies