Het laatste nieuws van ARAN


24 maart 2024


Input vergadering Kamercommissie J& V

Op woensdag 3 april vergadert de vaste commissie Justitie en Veiligheid over allerhande onderwerpen in de portefeuille. Interlandelijke adoptie zit ook in deze portefeuille.


Via de griffier is input geleverd aan de commissie. Ook zullen wij aanwezig zijn bij de vergadering om vooraf of nadien kort kennis te maken met Kamerleden.

De agenda van de vergadering is via deze link te vinden.


Ook bestuursleden van de binnenlands afgestanen & geadopteerden Verleden in Zicht  hebben input ingediend en zullen aanwezig zijn.

Bestuursleden van Stichting Donorkind hebben schriftelijke input gegeven.

23 maart 2024


Visie op INEA

Op 23 maart 2023 werden met veel bombarie de officiële naam en het gekozen logo onthuld van het 'expertisecentrum' dat is opgericht in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 


Vanaf 20 t/m 21 maart organiseerde INEA een driedaags internationaal congres en op 23 maart vond er een adoptie'festival' plaats. 

Ondanks dat we door INEA zijn gevraagd om deel te nemen in panelgesprekken en kregen we gratis entreekaarten aangeboden, besloten wij om hier niet aan deel te nemen, noch om geen berichten te verspreiden om dit evenement aan te kondigen.


INEA staat wat ons betreft voor 'continued injustice' in plaats van 'transformative justice'


Lees hier de bijdrage op LinkedIn met een verdere uitleg

21 maart 2024


Dossiers Raad voor de Kinderbescherming naar Nationaal Archief

De Raad voor de Kinderbescherming heeft dossiers overgebracht naar het Nationaal Archief.


Het gaat om afstands- en adoptiedossiers van binnenlands geadopteerden en om adoptiedossiers van transnationaal geadopteerden.


Alle binnenlands en transnationaal geadopteerden die zijn geboren voor 1970 kunnen vanaf ongeveer half juni hun dossier opvragen bij het Nationaal Archief.


Belangrijk verschil met de inzage bij de Raad voor de Kinderbescherming zelf, is dat je bij het Nationaal Archief niet langer de zienswijze hoeft te vragen van je adoptiefouders of moet bewijzen dat ze zijn overleden.


Lees hier het nieuwsbericht van het Nationaal Archief