Zoekhulp archieven

Elke geadopteerde heeft het recht de persoonlijke geschiedenis en afstamming te kennen. De verantwoordelijke instanties zijn, volgens de VN-resolutie uit 2022, verplicht om hier zoveel mogelijk ondersteuning aan te geven. ARAN strijdt voor het collectief en helpt het individu om op te komen voor zijn of haar rechten.

Archieven


Strijd voor het collectief en hulp aan het individu

Je adoptiedossier


Wat er wordt verstaan onder 'adoptiedossier' verschilt aan wie je het vraagt. Voor onszelf, geadopteerden, kan alles wat op schrift is vastgelegd omtrent onze adopties, onderdeel zijn van ons 'adoptiedossier'. Het betreft alle informatie die is opgetekend om onze adopties tot stand te brengen, uit te voeren en te voltooien.


Learn more

Archieven in Nederland


ARAN heeft getracht een zo compleet mogelijk overzicht te maken van alle vindplaatsen van adoptiegerelateerde documenten.

In het overzicht lees je ook hoe je zelf kunt gaan zoeken in deze archieven en hoe je een inzageverzoek kunt indienen.


Geschiedenis van archieven


Waarom zijn er zoveel verschillende archieven en waarom zijn er zoveel verschillende namen van instanties? Dit heeft te maken met de geschiedenis van adoptie en ook met de geschiedenis van hoe ministeries en andere overheden door de jaren heen zijn veranderd.Learn more

Wet- en regelgeving archieven


De wet- en regelgeving met betrekking tot alle verschillende archieven waar informatie is te vinden over adopties, is erg complex. Dit komt doordat er veel verschillende archieven zijn waarvoor verschillende regels gelden.Learn more

Onze hulp nodig?


Wij kunnen geadopteerden concreet helpen of adviseren bij één van de drie onderstaande onderwerpen 

Zoeken naar dossierstukken

Ik wil een klacht indienen bij een instantie

Ik wil mijn identiteit herstellen

Neem contact op voor advies