Over ons

Transformative justice for adoptees


In de statuten van Stichting ARAN staat ons doel als volgt beschreven:

"Het opkomen en strijden voor de belangen en rechten van geadopteerden in Nederland en nastreven om hun rechtspositie duurzaam te (laten) verankeren in beleid en wet- en regelgeving‘ om te zorgen dat ‘het belang van het kind’ leidend blijft wanneer ‘het kind’ volwassen is en zijn recht op persoonlijke integriteit en autonomie wettelijk is geborgd."

Bestuur

Dong Hee Kim

Oprichter/voorzitter

Marleen Bijsterbosch

Penningmeester

Aline Kruijer

Secretaris

Waar wij voor staan


Adoption is no option / Transformative justice for adoptees

Visie op adoptie

Argumenten om door te gaan met transnationale adoptie van kinderen, gaan voorbij aan het VN Kinderrechtenverdrag.

Het Haags Adoptieverdrag alsmede de Uitvoeringswet hiervan, biedt geen werkelijke waarborgen, enkel papieren toezeggingen.

Geen enkele kinderrechtenorganisatie ziet nog heil in een systeem van transnationale adoptie.


Learn more

Transformative Justice

Geadopteerden zijn geraakt door een systeem dat gebaseerd is op machts- en rechtsongelijkheid.

Verlies van onze familie en cultuur van oorsprong is een bron van trauma die niet wordt erkend.

Wij hebben recht op erkenning en herstel wat bijdraagt aan onze heling.

Dit is conform het VN Joint Statement van 28 september 2022.


Learn more

Waar wij voor gaan

Missie


Erkenning (van ons leed en van onze autonomie) is een voorwaarde voor herstel.

Herstel is een voorwaarde voor heling.

Heling opent de weg naar vrede, voor één mens en voor al diegenen die na hem komen.

Doelen


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Onze hulp nodig?


Wij kunnen geadopteerden concreet helpen of adviseren bij één van de drie onderstaande onderwerpen 

Zoeken naar dossierstukken

Ik wil een klacht indienen bij een instantie

Ik wil mijn identiteit herstellen

Heb je andere hulp nodig?


Wij kunnen je doorverwijzen naar een advocaten en therapeuten met goede referenties en naar andere belangengroepen 

Advocaat?


Een advocaat kan je bijstaan in juridische kwesties.

Dit hoeft niet per se pas als je naar een rechter wilt stappen, maar kan ook als je ergens een klacht wilt indienen.


Een advocaat heb je nodig als je:

- naar de rechter moet voor identiteitsherstel (voornaam, geboortegegevens, herroepen van je adoptie)

- een andere partij wilt aanklagen of aansprakelijk wilt stellen voor de rechter.

Therapeut of coach?


Zit je in de knel en heb je last van verminderd functioneren? Misschien heb je je moeten ziekmelden op je werk?

Ben je op zoek naar mentale en psychische ondersteuning bij je zoektocht of je proces van identiteitsherstel?


Er zijn therapeuten en coaches die gespecialiseerd zijn in adoptiegerelateerde klachten, waarvan we ook positieve referenties kennen.

Belangengroep?


ARAN is geen belangengroep die je kan helpen bij het zoeken naar je familie in je land van herkomst. Hiervoor kun je terecht bij andere belangengroepen.


Ook andere land-specifieke kennis en ondersteuning zoals taalcursussen, kookcursussen en lotgenotencontact met geadopteerden uit jouw land is te vinden bij belangengroepen die gespecialiseerd zijn in landen.

Je vindt hier een overzicht.