Waar wij voor staan


Onze visie

Visie op adoptie


Door transnationale adoptie te legitimeren en continueren miskent de Nederlandse overheid het gedane onrecht.

Argumenten om door te gaan met transnationale adoptie van kinderen, gaan voorbij aan het VN Kinderrechtenverdrag.

Het Haags Adoptieverdrag alsmede de Uitvoeringswet hiervan, biedt geen werkelijke waarborgen, enkel papieren toezeggingen.

Geen enkele kinderrechtenorganisatie ziet nog heil in een systeem van transnationale adoptie.

Transformative justice


Onze stem wordt niet gehoord of gewogen en dat is een onacceptabel onrecht

Geadopteerden zijn geraakt door een systeem dat gebaseerd is op machts- en rechtsongelijkheid.

Verlies van onze familie en cultuur van oorsprong is een bron van trauma die niet wordt erkend.

Wij hebben recht op erkenning en herstel wat bijdraagt aan onze heling.

Dit is conform het VN Joint Statement van 28 september 2022.

Commodificatie van kinderen


Onvrijwillige transnationale en transraciale verplaatsing

Beschouwd vanuit de positie van het kind, wordt deze op (zeer) jonge leeftijd, tegen zijn wil in, bij de eigen moeder en andere gezins- en familieleden weggehaald, uit de eigen cultuur weggerukt en in ruil voor geld juridisch toegeëigend door vreemde mensen die uit een andere cultuur komen en vaker wel dan geen andere etnische identiteit hebben onder de noemer ‘een beter leven’.

Visie


Adoptie is geen optie


Adoptie is een achterhaald systeem van geïnstitutionaliseerde kinderhandel, bedacht vanuit een neo-koloniale blik, wat men getracht heeft te legaliseren met het Haags Adoptieverdrag.

Stoppen is de enige rechtvaardige optie


De Commissie Joustra, Minister Sander Dekker en minister Franc Weerwind hebben allemaal erkend dat er geen adoptiesysteem te ontwerpen valt waarbij misstanden (kinderhandel, kinderdiefstal, identiteitsfraude, etc.) volledig zijn uit te sluiten.

Vanuit de gedachte 'elk leven telt', zou de Staat der Nederlanden, bij monde van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, geen systeem in stand moeten houden wat kinderhandel faciliteert en waarbij hele families levenslang getraumatiseerd worden.

Waar adoptie, naar men zegt, ooit is begonnen vanuit de wens om 'kinderen uit de derde wereld' te redden, werd al snel duidelijk dat veel van deze kinderen tijdens het opgroeien bij hun adoptiefamilie, onverwerkt verdriet ervoeren als gevolg van het geadopteerd zijn.

Denk aan discriminatie en racisme, niet weten wie je bent, niet weten waar je vandaan komt en het gevoel dat je er niet toe doet.

Veel van deze gevoelens bleven lange tijd onder de oppervlakte, maar de worsteling was zichtbaar in het gedrag en het levensverloop van de geadopteerde.

Als het de Nederlandse 

instanties echt te doen zou zijn om het welzijn van de kinderen, dan zou het hele verschijnsel van adoptietrauma een veel bepalender plek krijgen in beleidskeuzes.


Helaas moeten we concluderen dat in het speelveld, de belangen van mensen die graag ouders willen worden, doorslaggevend zijn en dat de belangen van de kinderen en de belangen van hun bloedeigen families hieraan ondergeschikt zijn.


De pro-adoptielobby van wens- en adoptieouders heeft het voor elkaar gekregen dat men is gaan geloven dat 'het recht op een kind' bestaat en legitiem is. 

1.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

2.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

3.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

Visie


Transformative justice

Rechtvaardigheid door genoegdoening en herstel voor alle volwassen geadopteerden in Nederland.

Opheffen van de bestaande rechtsongelijkheid


Volwassen geadopteerden lopen hun hele leven aan tegen allerlei kwesties die het gevolg zijn van een niet erkende rechtsongelijkheid.

tekst

tekst

1.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

2.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

3.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

Visie


Commodificatie van kinderen

Kinderen zijn, in ruil voor grote sommen geld, weggehaald bij hun families en als handelswaar getransporteerd naar de andere kant van de wereld om juridisch toegeëigend te worden aan wildvreemde mensen. Hierbij wordt in de meeste gevallen ook de identiteit van de kinderen overgeschreven: ze krijgen nieuwe namen en ze krijgen een nieuwe juridische familie.

Kinderen zijn al iemand, hoe klein ze ook zijn


Kinderen zijn mensen, zodra ze groeien van embryo tot foetus tot baby, dragen zij in hun bloed en in hun genen een complete geschiedenis met zich mee van hun voorouders.

Dit bepaalt hun identiteit.

Deze zit in hen en kan niet worden afgenomen.


Wel kunnen ze de verbinding met die geschiedenis kwijtraken als gevolg van trauma en doordat de verbinding niet gevoed wordt tijdens het opgroeien.


Waar adoptie, naar men zegt, ooit is begonnen vanuit de wens om 'kinderen uit de derde wereld' te redden, werd al snel duidelijk dat veel van deze kinderen tijdens het opgroeien bij hun adoptiefamilie, onverwerkt verdriet ervoeren als gevolg van het geadopteerd zijn.

Denk aan discriminatie en racisme, niet weten wie je bent, niet weten waar je vandaan komt en het gevoel dat je er niet toe doet.

Veel van deze gevoelens bleven lange tijd onder de oppervlakte, maar de worsteling was zichtbaar in het gedrag en het levensverloop van de geadopteerde.

Als het de Nederlandse 

instanties echt te doen zou zijn om het welzijn van de kinderen, dan zou het hele verschijnsel van adoptietrauma een veel bepalender plek krijgen in beleidskeuzes.


Helaas moeten we concluderen dat in het speelveld, de belangen van mensen die graag ouders willen worden, doorslaggevend zijn en dat de belangen van de kinderen en de belangen van hun bloedeigen families hieraan ondergeschikt zijn.


De pro-adoptielobby van wens- en adoptieouders heeft het voor elkaar gekregen dat men is gaan geloven dat 'het recht op een kind' bestaat en legitiem is. 

1.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

2.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

3.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.