Transformative justice for adoptees


Transformative justice for adoptees

In de statuten van Stichting ARAN staat ons doel als volgt beschreven: 

"Het opkomen en strijden voor de belangen en rechten van geadopteerden in Nederland en nastreven om hun rechtspositie duurzaam te (laten) verankeren in beleid en wet- en regelgeving‘ om te zorgen ‘het belang van het kind’ leidend blijft wanneer ‘het kind’ volwassen is en zijn recht op persoonlijke integriteit en autonomie wettelijk is geborgd."


Onze waarden

Kracht

Kracht


We staan en strijden voor de belangen van (volwassen geadopteerden). Andere belangen zijn ondergeschikt. 


Betrouwbaar

Betrouwbaar


We werken integer en komen onze afspraken na. We helpen je waar mogelijk en scheppen eerlijke verwachtingen over wat wij wel en niet kunnen.

Expertise

Expertise


Geadopteerden zelf zijn, met een doorleefde ervaring, experts. Alleen wij kunnen aangeven wat onze behoefte is en wat nodig is om recht te doen aan onze belangen.

Samen

Samen


ARAN gelooft in de kracht van het collectief. ARAN werkt samen met andere partijen om de doelen te bereiken en helpt lotgenoten zodat ze er niet alleen voor staan.

Adoptiecijfers Nederland

44.000

Buitenlands geadopteerden

78 
Herkomstlanden

17 Europese landen

19 Aziatische landen

26 Afrikaanse landen

15 Zuid-en Midden-Amerikaanse landen

en de Verenigde Staten

57 jaar
Vanaf 1967 tot heden


60% meisjes en 40% jongens

Dit betreffen officiële cijfers

Een onbekend aantal adopties is niet geregistreerd en niet meegenomen in deze cijfers. Denk bijvoorbeeld aan adopties die plaatsvonden, terwijl de adoptieouders niet woonachtig in Nederland waren, adopties waarbij de geadopteerde is opgevoerd als biologisch eigen kind van de adoptieouders,  etc. 

Het laatste nieuws


3 april 2024

Nieuwsuur over adoptie

Op woensdag 3 april zond Nieuwsuur een item uit over adoptie. Dit, om na te gaan of het nieuwe systeem nu wel waterdicht is.


Nieuwsuur interviewde ARAN, het FIOM en een aanstaande adoptiemoeder op donderdag 28 maart. Een cameraploeg was ook aanwezig bij het commissiedebat van 3 april.


Op de de website van de NOS verscheen diezelfde middag een uitgebreid artikel.

's Avonds was het item te zien in de uitzending van Nieuwsuur.

De teaser werd eerder die dag al op social media gedeeld.


Bekijk hier de uitzending. Het item over adoptie begint op ca. 28:33.

24 maart 2024


Input vergadering Kamercommissie J& V

Op woensdag 3 april vergadert de vaste commissie Justitie en Veiligheid over allerhande onderwerpen in de portefeuille. Interlandelijke adoptie zit ook in deze portefeuille.


Via de griffier is input geleverd aan de commissie. Ook zullen wij aanwezig zijn bij de vergadering om vooraf of nadien kort kennis te maken met Kamerleden.

De agenda van de vergadering is via deze link te vinden.


Ook bestuursleden van de binnenlands afgestanen & geadopteerden Verleden in Zicht  hebben input ingediend en zullen aanwezig zijn.

Bestuursleden van Stichting Donorkind hebben schriftelijke input gegeven.

23 maart 2024


Visie op INEA

Op 23 maart 2023 werden met veel bombarie de officiële naam en het gekozen logo onthuld van het 'expertisecentrum' dat is opgericht in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 


Vanaf 20 t/m 21 maart organiseerde INEA een driedaags internationaal congres en op 23 maart vond er een adoptie'festival' plaats. 

Ondanks dat we door INEA zijn gevraagd om deel te nemen in panelgesprekken en kregen we gratis entreekaarten aangeboden, besloten wij om hier niet aan deel te nemen, noch om geen berichten te verspreiden om dit evenement aan te kondigen.


INEA staat wat ons betreft voor 'continued injustice' in plaats van 'transformative justice'


Lees hier de bijdrage op LinkedIn met een verdere uitleg

Onze hulp nodig?


Wij kunnen geadopteerden concreet helpen of adviseren bij één van de drie onderstaande onderwerpen 

Zoeken naar dossierstukken

Ik wil een klacht indienen bij een instantie

Ik wil mijn identiteit herstellen

Heb je andere hulp nodig?


Wij kunnen je doorverwijzen naar een advocaten en therapeuten met goede referenties en naar andere belangengroepen 

Advocaat?


Een advocaat kan je bijstaan in juridische kwesties.

Dit hoeft niet per se pas als je naar een rechter wilt stappen, maar kan ook als je ergens een klacht wilt indienen.


Een advocaat heb je nodig als je:

- naar de rechter moet voor identiteitsherstel (voornaam, geboortegegevens, herroepen van je adoptie)

- een andere partij wilt aanklagen of aansprakelijk wilt stellen voor de rechter.

Therapeut of coach?


Zit je in de knel en heb je last van verminderd functioneren? Misschien heb je je moeten ziekmelden op je werk?

Ben je op zoek naar mentale en psychische ondersteuning bij je zoektocht of je proces van identiteitsherstel?


Er zijn therapeuten en coaches die gespecialiseerd zijn in adoptiegerelateerde klachten, waarvan we ook positieve referenties kennen.

Belangengroep?


ARAN is geen belangengroep die je kan helpen bij het zoeken naar je familie in je land van herkomst. Hiervoor kun je terecht bij andere belangengroepen.


Ook andere land-specifieke kennis en ondersteuning zoals taalcursussen, kookcursussen en lotgenotencontact met geadopteerden uit jouw land is te vinden bij belangengroepen die gespecialiseerd zijn in landen.

Je vindt hier een overzicht.