Nieuwsoverzicht 2024


1. Januari


Logo en huisstijl gelanceerd2. Februari


Ga naar het nieuwsoverzicht van februari3. Maart


Ga naar het nieuwsoverzicht van maart4. April


Ga naar het nieuwsoverzicht van april5. Mei


Ga naar het nieuwsoverzicht van mei6. Juni


Ga naar het nieuwsoverzicht van juni


7. Juli


Ga naar het nieuwsoverzicht van juli8. Augustus


Ga naar het nieuwsoverzicht van augustus9. September


Ga naar het nieuwsoverzicht van september10. Oktober


Ga naar het nieuwsoverzicht van oktober11. November


Ga naar het nieuwsoverzicht van november12. December


Ga naar het nieuwsoverzicht van december

April 2024

3 april 2024

Nieuwsuur over adoptie

Op woensdag 3 april zond Nieuwsuur een item uit over adoptie. Dit, om na te gaan of het nieuwe systeem nu wel waterdicht is.


Nieuwsuur interviewde ARAN, het FIOM en een aanstaande adoptiemoeder op donderdag 28 maart. Een cameraploeg was ook aanwezig bij het commissiedebat van 3 april.


Op de de website van de NOS verscheen diezelfde middag een uitgebreid artikel.

's Avonds was het item te zien in de uitzending van Nieuwsuur.

De teaser werd eerder die dag al op social media gedeeld.


Bekijk hier de uitzending. Het item over adoptie begint op ca. 28:33.

Maart 2024

24 maart 2024


Input vergadering Kamercommissie J& V

Op woensdag 3 april vergadert de vaste commissie Justitie en Veiligheid over allerhande onderwerpen in de portefeuille. Interlandelijke adoptie zit ook in deze portefeuille.


Via de griffier is input geleverd aan de commissie. Ook zullen wij aanwezig zijn bij de vergadering om vooraf of nadien kort kennis te maken met Kamerleden.

De agenda van de vergadering is via deze link te vinden.


Ook bestuursleden van de binnenlands afgestanen & geadopteerden Verleden in Zicht  hebben input ingediend en zullen aanwezig zijn.

Bestuursleden van Stichting Donorkind hebben schriftelijke input gegeven.

21 maart 2024


Dag tegen racisme en discriminatie

21 maart is uitgeroepen als nationale dag tegen Racisme en Discriminatie.


Hiervoor is het comité 21 maart opgericht. Door heel Nederland vinden er in deze week diverse evenementen, bijeenkomsten en demonstraties plaats om racisme en discriminatie te bestrijden en om mensen helpen bewust te worden van hun discriminerende denkbeelden.


Ook geadopteerden hebben veel te maken met discriminatie en racisme.


Lees hier de bijdrage op LinkedIn in het kader van deze dag

13 maart 2024


Onderzoek dubbele nationaliteit

Onderzoek dilemma's m.b.t. het (willen) hebben van een dubbele nationaliteit

Via onderstaande oproep had ik mij aangemeld voor dit onderzoek dat Panteia uitvoert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
Steeds meer geadopteerden willen de nationaliteit van hun land van herkomst herstellen, omdat dit kan bijdragen aan identiteitsherstel.


De onderzoekers spreken graag meer geadopteerden. Meedoen kon tot en met eind maart.


Ga naar de oproep en neem contact op met Panteia

7 maart 2024

Paneltalk Cinemasia Film Festival 2024

Op 7 maart waren de screenings van Made in Korea (2006) en Dumpling Stories (2023) met daarna een paneltalk met de makers.


Made in Korea

In-Soo Radstake

Dong Hee kim

Dumpling Stories

Xiangxia van den Ham

Nikwi Hoogland

Moderator

Shiko (Yoon Shik) Boxman


Lees de aankondiging

23 maart 2024


Visie op INEA

Op 23 maart 2023 werden met veel bombarie de officiële naam en het gekozen logo onthuld van het 'expertisecentrum' dat is opgericht in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 


Vanaf 20 t/m 21 maart organiseerde INEA een driedaags internationaal congres en op 23 maart vond er een adoptie'festival' plaats. 

Ondanks dat we door INEA zijn gevraagd om deel te nemen in panelgesprekken en kregen we gratis entreekaarten aangeboden, besloten wij om hier niet aan deel te nemen, noch om geen berichten te verspreiden om dit evenement aan te kondigen.


INEA staat wat ons betreft voor 'continued injustice' in plaats van 'transformative justice'


Lees hier de bijdrage op LinkedIn met een verdere uitleg

20 maart 2024


Kennismaking met Mikal Tseggai GL-PvdA

We zien een belangrijke taak weggelegd in het politieke lobbywerk.


Het gesprek met de beleidsmedewerkers van het ministerie wees ook uit dat echte verandering tot stand kan komen via de politieke route. Meer dan via de ambtelijke route.

Omdat er al contacten zijn met het links-progressieve blok van Groenlinks-PvdA via het EU amendement, leek het ons goed om ook op Tweede Kamer-niveau contacten te leggen.


We hadden een prettige kennismaking en konden ons verhaal vertellen.

10 maart 2024


Adoptiestop op EU programma GL-PvdA

Op 1 maart dienden wij via Maud Jing Qin Gerretsen van Asian Raisins een voorstel in voor een amendement voor het EU verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA om definitief te stoppen met transnationale adoptie. Onze input is hier te lezen: https://lnkd.in/eW9rAbSc


Met veel hulp van anderen werd op 10 maart de ondergrens van 100 stemmen behaald!


Vervolgstappen: Er komt een pre-advies over het amendement van de programmacommissie, dat is bijna allesbepalend. Degene die het amendement heeft ingediend binnen de partij, zal de onderhandeling doen met de programmacommissie.
Daarvoor wil deze persoon met Maud Jing Qin Gerretsen van Asian Raisins en ons gesprek om het zo overtuigend mogelijk te maken.

2 maart 2024


Geboorteakte wegwijzer gepubliceerd

De geboorteakte is voor veel transnationaal geadopteerden een bron van frustratie, ergernis, verdriet en boosheid; we hebben er geen, de gegevens kloppen niet en hij is vaak op illegale wijze vastgesteld.


Samen met een expert van de Gemeente Den Haag is afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een wegwijzer met daarin uitleg en een stappenplan om te zorgen dat je een geboorteakte krijgt of om te zorgen dat je geboorteakte hersteld wordt.


Klik op de link om naar de Toolkit-pagina te gaan waar je de wegwijzer kunt vindenLearn more

21 maart 2024


Dossiers Raad voor de Kinderbescherming naar Nationaal Archief

De Raad voor de Kinderbescherming heeft dossiers overgebracht naar het Nationaal Archief.


Het gaat om afstands- en adoptiedossiers van binnenlands geadopteerden en om adoptiedossiers van transnationaal geadopteerden.


Alle binnenlands en transnationaal geadopteerden die zijn geboren voor 1970 kunnen vanaf ongeveer half juni hun dossier opvragen bij het Nationaal Archief.


Belangrijk verschil met de inzage bij de Raad voor de Kinderbescherming zelf, is dat je bij het Nationaal Archief niet langer de zienswijze hoeft te vragen van je adoptiefouders of moet bewijzen dat ze zijn overleden.


Lees hier het nieuwsbericht van het Nationaal Archief

18 maart 2024


Gesprek bij het Ministerie van JenV

Al sinds het onderzoeksrapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de massale vernietiging van adoptiedossiers werd gepubliceerd, is Dong Hee al bezig geweest om een gesprek te krijgen met het ministerie.


INEA heeft hierin niet willen ondersteunen en wil niets anders dan zelf als communicatieschakel tussen adoptiebelangengroepen en het ministerie in blijven zitten.


Na lang wachten en het verzetten van de afspraak wegens ziekte, mochten we met vier personen in gesprek met drie beleidsmedewerkers van het ministerie.

Het was een gesprek met dubbele afdronk  maar het is goed dat het kon plaatsvinden.

8 maart 2024


Pink Cloud Project

podcast afl. 26

Op mijn verjaardag (28 november 2023) was Dilani hier om een aflevering te maken voor haar podcast Pink Cloud Project.


Toestemming nodig van je adoptie ouders om gegevens op te vragen | De overheid die dossiers heeft vernietigd | Vechten voor de rechten van geadopteerden en meer!


Dilani begon met deze podcast toen zij tijdens haar rechtszaak over haar illegale adoptie maar tegen muren aan bleef lopen. Ze vindt het belangrijk dat realistische verhalen en een kritische blik gehoord worden.


Luister de aflevering

Februari 2024


28  februari 2024


Statistieken gepubliceerd!

Onder het mom van 'get your facts together' is het kennen van de cijfers rond transnationale adoptie naar Nederland onontbeerlijk. We hebben de cijfers verzameld en in handige grafieken gezet. Ook kun je zelf speuren en analyseren op basis van de tabel waarin alle gegevens staan.


Mis je informatie die jij wel ergens anders bent tegengekomen, laat het ons weten!Klik op de link hieronder om naar de pagina te gaan waar de statistieken zijn te vinden.Learn more

7 februari 2024


Krachten bundelen met Stichting ViZ

Stichting Verleden in Zicht, de belangengroep van de binnenlands afgestanen, die de betreurenswaardige voorgangers zijn van de buitenlands gestolen, afgestanen en gekochten.


Omdat gedeelde smart ook leidt tot overlap in doelen zijn er overeenkomsten in aanpak. Waar mogelijk proberen we elkaar daar te versterken onder het motto samen sterker:

1) toegang tot identiteit en afstammingsgegevens;
2) herstel van identiteit.

Learn more

28 februari 2024


Overzicht archieven Nederland

Door de bomen het bos niet meer zien. Dat is de realiteit voor geadopteerden waar het gaat om het vinden van je adoptiedossier.

ARAN verstaat onder de term 'adoptiedossier' alle documenten die betrekking hebben op de adoptie en die zijn opgesteld voorafgaand aan, tijdens en na afloop tot en met dat de adoptie formeel was vastgesteld volgens Nederlands recht en alle aanvullende informatie van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, medische rapporten en voortgangsverslagen die naar de adoptiebemiddelaar werden verstuurd.


Learn more

11 februari 2024


Ingediende input voor nieuwe adoptiewet

INEA plaatste een oproep om op 5 februari deel te nemen aan een online sessie voor het leveren van input voor de nieuwe adoptiewet.


Het herformuleren van de bestaande adoptiewet (Wobka - Wet opneming buitelnlands kind ter adoptie) is één van de opgaven waar het Ministerie van Justitie en Veiligheid mee aan de slag is n.a.v. het COIA-rapport (Commissie Joustra) in februari 2021.


ARAN leverde vooraf input en deed mee aan de sessie.