Kennisbank

Transformative Justice

Wetenschappelijk kader


Het begrip 'Transformative Justice' is ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke context.


Transformative Justice staat een aanpak voor waarbij groepen mensen die benadeeld en beschadigd zijn door een systeem waardoor hen systematisch en structureel onrecht is aangedaan, juist die groepen mensen zelf zouden moeten bepalen welke maatregelen nodig zijn zodat zij een gevoel van herstel, genoegdoening en verzoening kunnen ervaren. Het systeem zelf dat aan de wieg stond van het onrecht is bij uitstek niet de partij die weet wat nodig is om het gedane onrecht te herstellen.

Het systeem zelf zit zo in elkaar dat het alles zal doen om zichzelf in stand te houden.


Een belangrijk werk hiervoor is het onderzoek uit 2014 van Gready en Robins

VN Richtlijnen


Verschillende publicaties van VN mensenrechtencommissies onderschrijven het belang van het uitgangspunt van Transformative Justice.


Voorbeelden Nederland


Vanuit Nederland is het kader van Gready & Robins inspiratie voor de leerstoel 'Dialogics of Justice' aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Vanuit deze leerstoel worden verschillende onderzoeken en projecten uitgevoerd om kennes en ervaring over dit mechanisme te verrijken en verder te ontwikkelen zodat er best practices ontwikkeld worden.


Een mooi en inspirerend praktijkvoorbeeld is het initiatief 'Gelijkwaardig Herstel' dat is opgezet om mensen die getroffen zijn door het systematische ontrecht van de toeslagenaffaire, te helpen met hun herstel.

unsplash