Identiteitsherstel

Elke geadopteerde heeft het recht op behoud van identiteit en afstammingsinformatie, wat in feite een geboorterecht is. De verantwoordelijke instanties zijn, volgens de VN-resolutie uit 2022, verplicht om hier zoveel mogelijk ondersteuning aan te geven. ARAN strijdt voor het collectief en helpt het individu om op te komen voor zijn of haar rechten.

Identiteitsherstel

Wat is identiteitsherstel?


Identiteitsherstel is het terugclaimen of in het Nederlands, her-eigenen, van je identiteit. Ieder mens heeft het recht om de eigen identiteit te vormen, te ontwikkelen en te kiezen wat de belangrijke aspecten zijn die de identiteit bepalen.


Wat is identiteit?

Identiteit is het samenspel van factoren dat iemands persoonlijkheid bepaalt en waarmee iemand herkenning kan vinden bij andere mensen of een groep.


Interessante uitleg is te vinden op Wikipedia:

over identiteit

over self-sovereign identity


Ook mensenrechtenorganisaties geven theoretische kaders over identiteit:

Amnesty International

Verenigde Naties


Identiteitsvorming van geadopteerden

Voor veel mensen zijn aspecten als je naam, je leeftijd, je etniciteit, de familie waar je uit voortkomt en het gezin waar je bij hoort, de cultuur waar je uit komt heel erg bepalend voor de identiteitsvorming.

Dat zo lezende, is het voor geadopteerden best vreemd dat zij zich al opgroeiende leren identificeren met een naam, een familie, een gezin, een etniciteit en een cultuur waar ze van nature helemaal geen binding mee hebben.

Daarnaast zijn zaken als eten, taal, klimaat, geuren, rituelen, etc. allemaal aspecten die in culturen eeuwenlang zijn opgebouwd die mede de identiteit vormen van alle personen die uit die cultuur komen.

Geadopteerden raken dat allemaal kwijt omdat ze zover weg verplaatst worden.


Werken aan herstel

Identiteitsherstel is daarom ook een heel breed begrip. Je kunt dan denken aan zaken als het leren van de taal van je moederland, kookcursussen volgen, belangrijke feestdagen uit je moederland gaan vieren, kleding dragen die in jouw land van herkomst wordt gedragen, etc.

In juridische zin kun je als geadopteerde ook aan identiteitsherstel doen. Dan kun je denken aan vier aspecten:

1 - je geboortegegevens

2 - je naam (zowel je voornamen/doopnamen als je achternaam/familienaam)

3 - je nationaliteit

4 - je familierechtelijke betrekkingen (je adoptie laten herroepen)


Herstel is mogelijk, tot op zekere hoogte

Er zijn veel mogelijkheden om aan je identiteitsherstel te werken. Voor de vier bovengenoemde punten hebben wij een aantal 'toolkits' opgesteld.

Helaas is het zo dat je financiële middelen moet hebben om je herstel te 'kopen'. Veelal kosten de procedures geld en sowieso veel tijd en niet te vergeten, ze vragen emotioneel en psychisch en vaak cognitief ook het nodige van je. Het is niet iets wat je zomaar even doet, al verschilt dat per persoon en per vorm.

Verder is het goed om te beseffen dat geadopteerden nu eenmaal een impactvol en onomkeerbaar verlies met zich meedragen. De gemiste jaren met het moederland kunnen nooit meer worden overgedaan.

We leiden levens en hebben identiteiten in between worlds en twee keer 100% een identiteit in je dragen is niet realistisch.Vormen van identiteitsherstel


Herstel geboorteakte


Voor geadopteerden is het hebben van een geboorteakte geen vanzelfsprekend iets en ook de juistheid van de gegevens is helaas niet iets waar we op kunnen vertrouwen.Learn more

Naamsherstel


tekstLearn more

Herstel nationaliteit


tekstLearn more


Herroeping adoptie


tekstLearn more


Nalaten en erven


tekstLearn more


Herstel van je culturele verbinding


tekstLearn more

Zelf aan de slag met toolkits

Hoe werkt het?


Ga naar het onderwerp en klik op de button om de toolkit te openen. We hebben geprobeerd om de informatie zo duidelijk mogelijk op te schrijven en het stappenplan ook te visualiseren zodat zoveel mogelijk mensen kunnen begrijpen hoe het werkt: wat moet je doen en in welke volgorde, wat heb je nodig aan informatie, wat kost het, hoe lang duurt het, etc....


Hulp nodig?


Kom je er niet uit, is de informatie voor jou niet duidelijk of heb je ervaringen en mis je informatie? Neem dan contact met ons op.

Geboorteakte

Geboortegegevens


Geboortegegevens zijn je geboortedatum (en tijdstip van geboorte), je geboorteplaats (en geboorteland), de naam die je kreeg van je ouders bij je geboorte en de namen van de ouders uit wie je bent geboren (je vader en je moeder).

Met je geboortegegevens kun je jezelf identificeren omdat je geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en je naam worden opgenomen op je identificatiedocumenten zoals een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.


Voor geadopteerden geldt dat een deel van of al deze gegevens onbekend zijn, in elk geval onbekend bij de instanties in Nederland. Ze zitten vaak wel in de hoofden (en harten) van onze moeders en andere familieleden zoals vaders, zussen, broers, opa's, oma's, tantes, ooms, neven, nichten....

Geboorteakte

In Nederland zijn geboortegegevens van in het buitenland geboren geadopteerden geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand van de Gemeente Den Haag. De afdeling 'Landelijke Taken' is verantwoordelijk voor de registratie van alle buitenlandse aktes.


Er is veel wet- en regelgeving rond de registratie van geboortegegevens en -aktes.

Ook is het mogelijk om gegevens te herstellen in de registratie of om, als er geen akte is, alsnog een akte te laten inschrijven.


Hier komt veel bij kijken en het is, zoals zo vaak, iets dat de nodige energie, veerkracht en geduld van je vraagt. En helaas ook geld.


Samen met een expert van de Gemeente Den Haag hebben we een wegwijzer opgesteld met daarin verdere uitleg en een stappenplan.

Naamsherstel

What's in a name?


Tekst
Tweede nationaliteit

Dubbele nationaliteit

Tekst
Herroepen adoptie

Familierechtelijke betrekkingen en afstamming

Tekst
Juridische banden met adoptiefamilie

tekst


Juridische banden met eerste familie

tekst


Identiteit

tekst

Nalaten en erven

Familierechtelijke betrekkingen en erfgenamen

Tekst
Juridische banden met adoptiefamilie

tekst


Juridische banden met eerste familie

tekst


Erfrecht

tekst

Herstel culturele verbinding

Verloren natuurlijke verbinding

Tekst
Neem contact op voor advies over identiteitsherstel

 
 
 
 

Onze hulp nodig?


Wij kunnen geadopteerden concreet helpen of adviseren bij één van de drie onderstaande onderwerpen 

Zoeken naar dossierstukken

Ik wil een klacht indienen bij een instantie

Ik wil mijn identiteit herstellen

Heb je andere hulp nodig?


Wij kunnen je doorverwijzen naar een advocaten en therapeuten met goede referenties en naar andere belangengroepen 

Advocaat?


Een advocaat kan je bijstaan in juridische kwesties.

Dit hoeft niet per se pas als je naar een rechter wilt stappen, maar kan ook als je ergens een klacht wilt indienen.


Een advocaat heb je nodig als je:

- naar de rechter moet voor identiteitsherstel (voornaam, geboortegegevens, herroepen van je adoptie)

- een andere partij wilt aanklagen of aansprakelijk wilt stellen voor de rechter.

Therapeut of coach?


Zit je in de knel en heb je last van verminderd functioneren? Misschien heb je je moeten ziekmelden op je werk?

Ben je op zoek naar mentale en psychische ondersteuning bij je zoektocht of je proces van identiteitsherstel?


Er zijn therapeuten en coaches die gespecialiseerd zijn in adoptiegerelateerde klachten, waarvan we ook positieve referenties kennen.

Belangengroep?


ARAN is geen belangengroep die je kan helpen bij het zoeken naar je familie in je land van herkomst. Hiervoor kun je terecht bij andere belangengroepen.


Ook andere land-specifieke kennis en ondersteuning zoals taalcursussen, kookcursussen en lotgenotencontact met geadopteerden uit jouw land is te vinden bij belangengroepen die gespecialiseerd zijn in landen.

Je vindt hier een overzicht.